Добре дошли на сайта на РЗИ-Перник

 

 

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ: 08:30 - 17:00 ч.

Съгласно чл.10, ал. 4 от Наредбата за административното обслужване работното време за обслужване в ЦАО може да надвиши работното време на администрацията до пълното обслужване на клиентите, но не повече от 2 /два/ астрономически часа.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА РЗИ-ПЕРНИК

ВСЕКИ ВТОРНИК

от 10:00 - 14:00 ч.

Работно време на ваксинационен кабинет в РЗИ-Перник

Дежурен телефон за подаване на сигнали - COVID-19: 0882989824

 

Телефон за подаване на сигнал във връзка с нежелани реакции след поставяне на ваксина срещу COVID- 19

076/607080

Телефони за записвания за провеждане на имунизации за COVID-19 на деца от 5 до 11 години

РЗИ - Перник: 0885 05 19 98

 Процедура за промяна на данни в националната здравно-информационна система модул е-Имунизация

Информация за Коронавирус

         

Регионална здравна инспекция Перник е административна структура на Министерството на здравеопазването, която организира и осъществява държавната здравна политика на територията на Пернишка област. 

РЗИ - Перник е акредитирана като

Орган за контрол вид А,

съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012

Сертификат за акредитация

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ:
Дирекция "Медицински дейности" - тел.: 076 60 70 80

   Дирекция "Надзор на заразните болести" - тел.: 076 60 39 81, 0882 989 824

Дирекция "Обществено здраве" - тел.: 076 60 15 80

 Информация относно COVID-19 - тел.: 076 60 39 81