ОТ 16 ЯНУАРИ СЕ ОБЛЕКЧАВАТ ЧАСТ ОТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Във връзка с извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 със Заповед № РД 01-20 от 15.01.2021 г. министърът на здравеопазването изменя и допълва Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. като въвежда промяна в противоепидемичните мерки на територията на страната.

Цялата заповед е публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването и може да се прочете на следния интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/01/15/zapoved_merki_izvanredna_epidemi4na_obstanovka_15_01_21.pdf

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 10 ДНЕВНА КАРАНТИНА ЗА ГРАЖДАНИ, ПРИСТИГАЩИ ОТ ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 31.01.20201 Г.

Във връзка с продължаващото епидемично разпространение на COVID-19, със Заповед № РД-01-721/21.12.2020 г. Министърът на здравеопазването отменя Заповед № РД-01-720/20.12.2020 г., с която поставя под задължителна 10 дневна карантина всички лица пристигащи от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, влизащи на територията на Република България  от 00.00 часа на 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.

Цялата заповед с противоепидемичните мерки е публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, на следния интернет адрес: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/12/21/zapoved__rd-01-721-21122020_g.pdf

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 10 ДНЕВНА КАРАНТИНА ЗА ГРАЖДАНИ, ПРИСТИГАЩИ ОТ ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 31.01.20201 Г.

Във връзка с продължаващото епидемично разпространение на COVID-19, със Заповед № РД-01-720/20.12.2020 г. Министърът на здравеопазването поставя под задължителна 10 дневна карантина всички лица пристигащи от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, влизащи на територията на Република България  от 00.00 часа на 21.12.2020 г. до 31.01.2021 г.

Цялата заповед с противоепидемичните мерки е публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, на следния интернет адрес: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/12/20/zapoved__rd-01-720-20122020_g.pdf

Пътна карта на имунизационния процес с ваксина срещу COVID-19 в област Перник

Пътна карта

УДЪЛЖАВАТ СЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ГРАЖДАНИ, ПРИСТИГАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 31.01.20201 Г.

Във връзка с продължаващото епидемично разпространение на COVID-19, със Заповед № РД-01-719/20.12.2020 г. Министърът на здравеопазването отменя Заповед № РД-01-680/27.11.2020 г., с което се удължават противоепидемичните мерки към гражданите, влизащи на територията на Република България в условията на пандемия от COVID-19.

Цялата заповед с противоепидемичните мерки е публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, на следния интернет адрес: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/12/20/zapoved__rd-01-719-20122020_g.pdf