Заповед №РД-01-586/14.11.2022 г. на Министерство на здравеопазването

Заповед №РД-01-586/14.11.2022 г. на Министерство на здравеопазването отменя Заповед №РД-01-606/19.07.2021 г. на Министерство на здравеопазването , с което отпада задължението на всички лаборатории и лечебни заведения, в структурата на които има лаборатории, които извършват изследвания за COVID - 19 да предоставят информация за извършените изследвания в Информационната система за популационен имунитет.

Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 09.11.2022 г. до 16.11.2022 г.

Заповед №РД-01-570/09.11.2022 г. за изменение на Заповед №РД-01-550 от 02.11.2022 г.

 

Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 27.10.2022 г. до 02.11.2022 г.

Заповед №РД-01-534/26.10.2022 г. за изменение на Заповед №РД-01-517 от 19.10.2022 г.

Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 03.11.2022 г. до 09.11.2022 г.

Заповед РД-01-550/02.11.2022 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 03.11.2022 г. до 09.11.2022 г.

Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 20.10.2022 г. до 26.10.2022 г.

Заповед РД-01-517/19.10.2022 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 20.10.2022 г. до 26.10.2022 г.