Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 29.09.2022 г. до 05.10.2022 г.

Заповед №РД-01-462/28.09.2022 г. за изменение на Заповед №РД-01-454 от 21.09.2022 г.