Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 06.10.2022 г. до 12.10.2022 г.

Заповед РД-01-490/05.10.2022 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 06.10.2022 г. до 12.10.2022 г.