Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 13.10.2022 г. до 19.10.2022 г.

Заповед №РД-01-512/12.10.2022 г. за изменение на Заповед №РД-01-490 от 05.10.2022 г.