Удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки в детските ясли и градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа до 13.11.2022 г.

Заповед №РД-01-513/13.10.2022 г. за изменение на Заповед №РД-01-435 от 09.09.2022 г.