ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО №РД-01-626/27.10.2020 г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЧИТАНО ОТ 29.10-.2020 г. до 12.11.2020 г.

От 29 октомври, за 14 дни (т.е. до 12 ноември), с издадена днес Заповед №РД-01-626/27.10.2020 г. здравният министър въвежда следните противоепидемични мерки на територията на Р България:

 1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап на образование;
 2. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите учебни заведения;
 3. Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска за дейностите по интереси и занималните за ученици в начален и прогимназиален етап на образование;
 4. Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие;
 5. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 души;
 6. Допуска се провеждането на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) при заетост на местата до 30 %;
 7. Колективните и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер на закрито и открито се провеждат без публика. Изключение се допуска за международния турнир по тенис Sofia Open 2020, като настаняването на зрителите е най-малко през две седалки;
 8. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощен барове, клубове и др. подобни нощни заведения за развлечения на закрито.
 9. Заведенията за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на нощните заведения) трябва да осигурят дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси. Не се допускат повече от 6 души на маса.
 10. Собствениците и управители на обекти с обществено предназначение, търговски, административни и други обекти, предоставящи услуги на гражданите, трябва да създадат организация, така че да не се допускат повече от 1 човек на 3 кв. м. в съответния обект;
 11. Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти;
 12. На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице;
 13. Със същата заповед се посочва, че преустановяването на плановия прием в областите в червената и оранжева зона не се отнася и за дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

 

Във връзка с т. 10 от информацията уведомяваме всички собственици и управители на обекти с обществено предназначение, търговски, административни и други обекти, предоставящи услуги на гражданите да попълнят следната ДЕКЛАРАЦИЯ /тук/ за нетната търговска площ на съответния обект /реално използваната площ за дейност, в т.ч. площ за консумация, без складове, кухни, обслужващи, санитарни и сервизни помещения/. Същата да се съхранява в обекта и предоставя на инспекторите при извършване на проверка.