Контакти

Седалище и адрес на РЗИ:

гр. Перник, обл. Перник, ул. "Миньор" № 15

телефон: 076/60-18-81

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

БУЛСТАТ: 176030794

Приемно време с граждани

Контакти

Вътрешни правила

1. Харта на клиента

2. Етичен кодекс

3. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Регионална здравна инспекция - Перник

4. Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки

Subcategories