Контакти

Седалище и адрес на РЗИ:

гр. Перник, обл. Перник, ул. "Миньор" № 15

телефон: 076/60-18-81

факс: 076/58-20-28

мобилен: 0884/85-85-63

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

БУЛСТАТ: 176030794

Заповед на Директора на РЗИ - Перник за приемното време с граждани и представители на юридически лица, относно подадени сигнали, жалби, предложения и други

Приемно време с граждани

Контакти