Административни услуги

Звено за административно обслужване

Можете да получите подробна информация за административните услуги, предоставяни от Регионална здравна инспекция - Перник и да подадете документи за тези услуги в звеното за административно обслужване на Регионалната здравна инспекция на адрес: гр. Перник, ул. "Миньор" №15 от понеделник до петък от 08:30 - 17:00 часа без прекъсване.

Административна информация РЗИ Перник:
Булстат: 176 030 794, IBAN: BG61UBBS80023110735810, BIC: UBBSBGSF,
Банка: ОББ АД – клон Перник

Информация за предоставяне на услуга

Таксите се заплащат:

  1. Картови плащания чрез ПОС терминално устройство, монтирано в звеното за административно обслужване.
  1. По банков път чрез банковата сметка на РЗИ -Перник

BIC: UBBS BGSF    

сметка: BG61UBBS80023110735810

банка –ТБ ОББ АД

      3. В брой в касата на РЗИ - Перник.

Административни услуги предоставяни от РЗИ - Перник