Рамкови споразумения на ЦОП към Министерство на финансите