Предварителни обявления

  • Print

Покана за събиране на оферти за закупуване на компютърна техника в рамките на капиталови средства, отпуснати от Министерство на здравеопазването от бюджета за електронно управление до 15.11.2019 г.

Покана за събиране на оферти за закупуване на компютърна и офис техника в рамките на капиталови средства за електронно управление

Покана за събиране на оферти

Покана за събиране на оферти за закупуване на таблети