Сигнали за нарушения

Вътрешни правила за работа с предложения, сигнали и жалби и специална защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения

 

Дежурни телефони за подаване на сигнали за нарушаване забраната за тютюнопушене:
0889 131362 всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа.


Вашите сигнали:

Вашето име:
E-Mail:
Телефон:
Сигнал: