Сигнали за конфликт на интереси

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,


Администрацията на Регионална здравна инспекция - Перник заявява своята воля за противодействие на всички прояви на корупцията, злоупотребите и всякакво друго неетично поведение от нейните служители.
Политиката на ръководството е за нулева толерантност към прояви от служителите на инспекцията на неспазване на етичните норми и кодекс на поведение, участието им в корупционни схеми и злоупотреби със служебно положение.
Ние се ангажираме да извършим проверка на всеки сигнал за корупмиран наш служител и да Ви информираме за предприетите действия и резултат своевременно.
Напомняме Ви, че съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс "Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повее от две години".
РЗИ - Перник анонимност на гражданите.
Благодарим Ви за съдействието!
Ако сте станали свидетел на корупция в системата на здравеопазването може да подадете сигнал по един от следните начини:


1. Чрез формата за сигнали на страницата на РЗИ – Перник:

 Вашите сигнали

Вашето име:
E-Mail:
Телефон:
Сигнал:


 

2. Чрез формата за сигнали на сайта на Министерство на здравеопазването ТУК.

 

3. Чрез формата за сигнали на страницата на  Национален съвет по антикорупционни политики ТУК.

 

I. Вътрешни правила за противодействие на корупцията в РЗИ - Перник

 

II. Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ:

1. Анета Таскова

2. Анна Йорданова

3. Весела Сотирова

4. Антон Томов

5. Бойка Евтимова

6. Борислава Славчева

7. Вергиния Стоянова

8. Вероника Петрова

9. Гергана Йорданова

10. Дафина Седефчева

11. Даниела Дойчева

12. Даниела Георгиева

13. Даниела Кирилова

14. Даниела Стоева

15. Д-р Тонка Панайотова

16. Диана Славчева

17. Елица Йорданова

18. Гергана Георгиева

19. Емилия Кирилова

20. Емилия Теофилова

21. Здравка Найденова

22. Илияна Василева

23. Д-р Нина Георгиева

24. Ивайло Борисов

25. Ивета Райчева

26. Катя Василева

27. Владимир Найденов

28. Клара Будинова

29. Кристияна Алексиева

30. Лариса Миланова

31. Лазаринка Антонова

32. Стела Симеонова

33. Марияна Стаменова

34. Миряна Владимирова

33. Гергана Георгиева

36. Методи Иванов

37. Милена Добринова

38. Николай Тасков

39. Павел Цветков

40. Павлина Стоянова

41. Невена Трендафилова

42. Росица Алтънбашева

43. Ростислава Цветкова

44. Роза Велинова

45. Румяна Боянова

46. Севделина Стоядинова

47. Силвия Младенова

48. Калина Кирилова

49. Татяна Борисова

50. Таня Георгиева

51. Цветелина Манолова

52. Юлия Методиева

53. Явор Чаушев

54. Гергана Рангелова

55. Д-р Красимир Матеев

56. Д-р Славея Гарова