От 30 май, е позволено провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари и изложения
Министърът на здравеопазването издаде заповед за влизането на територията на Република България, считано от 1 юни
31 май - Световен ден без тютюн
Противоепидемични мерки въведени от 26.05.2020 г. на територията на РБ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ ИЛИ ВЛИЗАНЕТО НА ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯ НА COVID-19
Изисквания, касаещи определени учебни и спортни дейности
Лечението на COVID-19 по преценка на личния лекар може да бъде провеждано в домашни или болнични условия в зависимост от клиничното протичане и социалните условия
Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID - 19 в България
Указания на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете
Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца