ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАДЕНАТА ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ – ПРЕНИК ОТ 01.04.2020 Г. ЗА УПОТРЕБАТА НА НЕПАКЕТИРАНИ/НЕОПАКОВАНИ ХРАНИ И НАПИТКИ
Противоепидемични мерки на територията на Област Перник с цел максимално ограничаване разпространението на COVID - 19
Препоръки за носене на лични предпазни средства
Кампания за набиране на доброволци за участие в дейностите по овладяване на пандемията от СОVID-19 в страната
Уеднаквяване на подхода спрямо лица, влизащи на територията на страната, касаещи разпореждане за водачи на моторни превозни средства
Информация относно ползването на санитарните възли на бензиностанциите в страната
ПРЕПОРЪКИ, СЪОБРАЗЕНИ С НАСОКИТЕ НА СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЕЛИ С COVID-19
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА
УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ В СТРАНАТА
Относно промени в забраните за влизане и преминаване на територията на РБ от 20 март 2020 г.