Актуална информация за разпространението на COVID - 19 към 07.08.2020 г.
Актуална информация за разпространението на COVID - 19 към 06.08.2020 г.
Актуална информация за разпространението на COVID - 19 към 05.08.2020 г.
Отново се допуска публика на спортни състезания на открито при спазване на задължителни противоепидемични мерки
Актуална информация за разпространението на COVID - 19 към 04.08.2020 г.
Актуална информация за разпространението на COVID - 19 към 03.08.2020 г.
Удължават се противоепидемични мерки за граждани, пристигащи на територията на република България до 31.08.2020 г.
Въвеждат се нови противоепидемични мерки за провеждането на учебни, спортни, културни, развлекателни, масови и други мероприятия от 01.08.2020 г.
Въвеждат се нови противоепидемични мерки към работодатели и граждани в работни помещения, обекти с обществено предназначение и на закрити обществени места
Актуална информация за разпространението на COVID - 19 към 31.07.2020 г.