Процедура за промяна на данни в националната здравно-информационна система модул е-Имунизация

Заявяването на необходимостта от промени на данните в НЗИС се осъществява единствено по реда, описан в приложената стандартна оперативна процедура за промяна на данни в НЗИС - модул е-Имунизация, чрез попълване на една от заявките-декларации, в зависимост от необходимата промяна.


1. Процедура за промени на данни и записи в НЗИС;
2. Инструкция за попълване на заявки за корекции в НЗИС модул е-Имунизация (нова)
3. Приложение № 1. ЛЗ_Заявка-декларация за анулиране на записи в НЗИС - при необходимост от пълно анулиране на електронни документи (записи);
4. Приложение № 2. ЛЗ_Заявка-декларация за корекции на данни в НЗИС - при необходимост от коригиране на специфични данни във вече съществуващи електронни документи (записи);
5. Приложение № 3. РЗИ_Заявка-декларация за анулиране на записи в НЗИС по подаден сигнал/жалба от гражданин;
6. Приложение № 4. РЗИ_Заявка-декларация за корекции на данни в НЗИС по подаден сигнал/жалба от гражданин