ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК С ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19

Във връзка с Заповед РД-01-350/17.05.2021г. на Министъра на здравеопазването и в изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България в РЗИ Перник се създава следната организация:

  • Всеки общопрактикуващ лекар до четвъртък на предишната седмица по електронна поща на РЗИ Перник /This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ заявява необходимите количества ваксини срещу COVID-19 (по вид, за първа/втора доза, брой флакони) за следващата седмица.
  • Регионална здравна инспекция Перник обобщава получените заявки и изготвят разпределение на ваксините срещу COVID-19 за предоставяне на ОПЛ и ваксинационните пунктове.
  • Ежеседмично в понеделник РЗИ Перник организира транспортирането на разпределените количества по общините Трън, Брезник, Радомир, Ковачевци и Земен.
  • Общопрактикуващите лекари на територията на община Перник, както и разкритите ваксинационни пунктове получават заявените количества от РЗИ Перник само понеделник.
  • От понеделник до четвъртък на всяка седмица общопрактикуващите лекари и останалите разкрити ваксинационни центрове ваксинират лица на възраст над 60 години. В този период се допуска ваксиниране на лица и под 60 годишна възраст, ако са диспансеризирани с исхемична болест на сърцето, хронична бъбречна недостатъчност, захарен диабет, мозъчно-съдова болест, хронични белодробни заболявания и онкологични заболявания или други по преценка на лекаря.  Петък, събота и неделя на всяка седмица се ваксинират всички желаещи лица по реда на записването.
  • Общопрактикуващите лекари предоставят на РЗИ списъци на трудноподвижни лица и на лица, живеещи в труднодостъпни и отдалечени райони, които желаят да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 на място.