На вниманието на всички лечебни заведения и практики на територията на обл. Перник.

Информираме ви, че има изменение в Инструкция за промяна на данни в националната здравно-информационна система модул е-Имунизация, която е част от Стандартна оперативна процедура за промяна на данни в НЗИС - модул е-Имунизация. С текста на Инструкцията може да се запознаете тук.