Относно организиране на публични прояви от собственици и ползватели на обекти на територията на област Перник

Регионална здравна инспекция – Перник, уведомява всички собственици и ползватели на обекти на територията на област Перник, че при организиране на публични прояви и търговски кампании, предполагащи  масово струпване на множество хора, следва да бъде уведомявана предварително РЗИ – Перник.

За целта е необходимо да бъде представен план за осигуряване спазването на противоепидемичните мерки за съгласуване от страна на РЗИ.