Световен ден за борба срещу СПИН

Световният ден за борба срещу СПИН се отбелязва от 1988 г., когато в Лондон се провежда среща на здравните министри. Същите се обединяват около идеята за международно сътрудничество с оглед спиране разпространението на вируса на СПИН. Целта е чрез отбелязването на този ден да се привлече вниманието на обществеността върху проблемите на ХИВ/СПИН, последствията от епидемията и да се подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ.

От 1996 година Световният ден за борба със СПИН се превръща в начало на целогодишна кампания с акцент върху превенцията, образованието и информираността.

За международен символ на АНТИСПИН кампанията е приета червената панделка. Цветът на панделката едновременно символизира любовта и кръвта и така изразява съпричастността към засегнатите от заболяването и болката, причинена от загубата на близките, починали от СПИН. Червеният цвят също е и предупреждение да не се подхожда лекомислено към проблема и да не се пренебрегва едно от най-големите предизвикателства на нашето съвремие.