Работното време на специализирани имунизационни кабинети, в които ще бъдат поставяни ваксини срещу COVID-19 в периода от 20.12.2021 г. до 03.01.2022 г.

            Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници, Ви уведомявам за работното време на Временните имунизационни пунктове, в които ще бъдат поставяни ваксини за този период:

МБАЛ „Р. Ангелова“ АД, гр. Перник:

20.12.2021 г. – 9:00 ч. – 14:00 ч.

21.12.2021 г. – 9:00 ч. – 14:00 ч.

22.12.2021 г. – 9:00 ч. – 14:00 ч.

23.12.2021 г. – 9:00 ч. – 14:00 ч.

29.12.2021 г. – 9:00 ч. – 14:00 ч.

30.12.2021 г. – 9:00 ч. – 14:00 ч.

31.12.2021 г. – 9:00 ч. – 14:00 ч.

ДКЦ-I-Перник ЕООД:

20.12.2021 г. – 8:00 ч. – 16:00 ч.

21.12.2021 г. – 8:00 ч. – 16:00 ч.

22.12.2021 г. – 8:00 ч. – 16:00 ч.

23.12.2021 г. – 8:00 ч. – 16:00 ч.

26.12.2021 г. - 9:00 ч. – 13:00 ч.

27.12.2021 г. - 9:00 ч. – 13:00 ч.

28.12.2021 г. - 9:00 ч. – 13:00 ч.

29.12.2021 г. - 8:00 ч. – 16:00 ч.

30.12.2021 г. - 8:00 ч. – 16:00 ч.

31.12.2021 г. - 8:00 ч. – 13:00 ч.

02.01.2022 г. - 9:00 ч. – 13:00 ч.

03.01.2022 г. - 9:00 ч. – 13:00 ч.

 РЗИ – Перник:

 20.12.2021 г- - 9:30 ч. – 16:30 ч.

21.12.2021 г- - 9:30 ч. – 16:30 ч.

22.12.2021 г- - 9:30 ч. – 16:30 ч.

23.12.2021 г. - 9:30 ч. – 14:30 ч.

29.12.2021 г. - 9:30 ч. – 16:30 ч.

30.12.2021 г. - 9:30 ч. – 16:30 ч.

31.12.2021 г. - 9:30 ч. – 14:30 ч.