Работното време на специализирани имунизационни кабинети, в които ще бъдат поставяни ваксини срещу COVID-19 на деца

Във връзка доставени ваксини срещу COVID-19  Comirnaty за деца на възраст от 5 г. до 11 г.  възраст, Ви уведомявам за работното време на Временните имунизационни пунктове, в които ще бъдат поставяни ваксини за децата:

ВИП –МБАЛ „Р. Ангелова“ АД, гр. Перник, ул. Брезник“ №2

Поставяне на ваксина на деца – всеки петък от - 12:00 ч. – 14:00 ч.

Телефон за записване  - 076/688241, дните от понеделник до четвъртък

ДКЦ-I-Перник ЕООД, гр. Перник, ул. „Брезник“ №2

Поставяне на ваксина за деца:

Всеки работен ден - 13:30 ч. – 16:00 ч.

Събота и неделя -   9:00 ч. – 13:00 ч.

Телефон за връзка:076/608804

РЗИ – Перник, гр. Перник, ул. „Миньор“ №15

Поставяне на ваксиина за деца – всеки работен ден 13:30 ч. – 16:30 ч.

Телефон за връзка: 0882484858

Д-р Павлина Костова –ИПМП, гр. Трън, ул. „Мосаловска“ №23

Поставяне на ваксина за деца: вторник и четвъртък - 14:30 ч. – 16:30 ч.

Телефон за връзка: 0887201496