Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН

Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН се отбелязва от 1983 година. Вече над три десетилетия всяка година в третата неделя на месец май се организират различни инициативи, с цел постигане на по-висока информираност и ангажираност на широката общественост по проблема.

Синдромът на придобита имунна недостатъчност (СПИН) е инвалидизираща и животозастрашаваща болест, причинена от човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ). Инфекцията на първо място е полово преносима, като се предава чрез необезопасен сексуален контакт. Вирусът може да се разпространи и чрез употреба на нестерилни инжекционни или режещи инструменти и от заразена майка на плода или новороденото.  Наличието на ясна и категорична информация за това как може да се предотврати разпростанението на вируса на СПИН е изключително важно. Това знание трябва да се използва, за да се намали разпространението на инфекцията и така да се минимализират огромните личностни и социалноикономически загуби.

Свързаните с ХИВ стигма, дискриминация и нарушаване на човешките права са сериозни бариери за напредъка в разбирането на ХИВ инфекцията, за осигуряване на грижи, подкрепа и лечение и за намаляване на обхвата на епидемията. Необходими са ясни и точни послания и информация, които да достигнат до всички подрастващи и възрастни, така че те да могат да предпазват себе си и другите от заразяване с ХИВ. Необходимо е формиране на положително отношение към хората, живеещи с ХИВ/СПИН и преодоляване на страха при общуване с тях. Изолацията не помага, тя само задълбочава безизходицата на хората, живеещи с ХИВ или СПИН, демотивира ги да се изследват, обезкуражава ги да търсят помощ, поради това, че може да се разкрие техния статус. Неразбирането и отхвърлянето от страна на обществото е тежко дори и за най-силните.

Отбелязването на Деня за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН е повод да променим отношението си към хората, живеещи с този проблем.