Регионална кампания за ограничаване на тютюнопушенето и за отбелязване на 31 май – Световен ден без тютюнопушене

Всяка година на 31 май Световната здравна организация и целия свят отбелязват Световния ден без тютюнопушене. Темата на Световния ден за 2022 г. е: „Тютюнът - заплаха за нашата околна среда“ и се фокусира върху многото начини, по които тютюнът застрашава околната среда, в която живеем. Целта на кампанията е да насочи вниманието на обществеността за въздействието върху околната среда на целия цикъл на тютюна – от неговото отглеждане, производство и разпространение на отпадъците, които генерира. Това ще мотивира пушачите с още една допълнителна причина да се откажат от тютюнопушенето. В рамките на кампанията се планира осъществяването на следните инициативи:

  1. Провеждане на дискусии и видеопокази с ученици за повишаване информираността за вредата от тютюнопушенето.
  2. Изготвяне на информационно табло и информационен кът в сградата на РЗИ - Перник.
  3. Изготвяне на информационен материал за отбелязване на 31 май Световен ден без тютюнопушене.
  4. Разпространение на информационни материали.