ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО БЪЛГАРСКИ ПЕНСИОНЕРИ, ВАКСИНИРАНИ СРЕЩУ COVID-19 В ЧУЖБИНА СЛЕДВА ДА ПРЕДОСТАВЯТ В РЗИ – ПЕРНИК, ПО АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦЕТО ИЛИ НЕГОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ, СЪГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 474 ОТ 2021 Г. НА МС

 1. Информацията се отнася единствено за български пенсионери, които са ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина и не са вписани в регистъра за имунизации срещу COVID-19/imunohis.bg като получили:
 • втора доза от ваксините Comirnaty, Vaxzevria или Moderna;
 • първа доза от ваксината Janssen;
 • бустерна доза ваксина срещу COVID-19

до 30 юни 2022 г. включително.

 1. Всяко лице, което претендира, че е български пенсионер, ваксиниран срещу COVID-19 в чужбина, поради което не е получил определената с Постановление № 474 от 2021 г. на Министерския съвет еднократна допълнителна сума към пенсията в размер на 75 лв. и е с адресна регистрация - област Перник, следва да изпрати на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или да занесе на място в РЗИ-Перник следната информация:
 • копие на документ за самоличност, съдържащ трите имена на лицето и национален идентификатор (ЕГН или ЛНЧ)
 • копие на документ за поставени дози ваксини срещу COVID-19, съдържащ същите имена на лицето, които са изписани и на документа за самоличност, както и дата на поставяне на ваксината/ваксините срещу COVID-19, търговското наименование на лекарствения продукт, пореден номер на поставената доза (когато е приложимо). Документът трябва да съдържа идентификационен номер, QR-код или подпис с печат на медицинския специалист, извършил ваксинацията.
 • данни за контакт: телефонен номер, електронен адрес за обратна връзка с лицето/неговия законен представител

Забележка: информацията може да се предостави и на място в РЗИ от лицето или негов законен представител.

 1. Документите по т. 2 се предоставят в РЗИ - Перник най-късно до 15 юли 2022г. включително.
 2. След получаване на посочените документи, определени за целта служители на РЗИ - Перник извършват преглед на тяхната пълнота и дали има съответствие на имената в тях.
 3. Лицата, подали документите се информират относно тяхната пълнота и съответствие и евентуалната необходимост от допълнителна информация в кратък срок.
 4. Данните за лицата, отговарящи на условията, се предоставят от МЗ на НОИ за изплащане на добавка от 75 лв. към пенсията на лицата.