Кампания за извършване на проверки, относно състоянието на детските площадки на територията на област Перник

Във връзка с настъпване на летния сезон и с цел опазване здравето на децата и осигуряване на добра среда за развлечение от 01.06.2022 г. Регионална здравна инспекция – Перник стартира кампания за създаване на организация за извършване на проверки, относно състоянието на детските площадки на територията на област Перник.

Кампанията ще бъде насочена към проверки на съоръженията за игра, тревните площи и настилки, уредите за игра, монтираните съоръжения, огражденията, както и изправността на местата за сядане.

Основна цел на кампанията ще бъде осигуряване на безопасност и достъпност при игра за всички ползватели, като се предприемат подходящи мерки срещу възможни рискове, застрашаващи живота и здравето на ползвателите и техните придружители.

В рамките на инициативата ще бъдат уведомени всички кметове и кметски наместници на населени места, ще бъдат извършени проверки на всички обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито.