ПРОВЕЖДАНЕ НА СКРИНИНГОВА КАМПАНИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ ПО СЛУЧАЙ СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХЕПАТИТА В ПЕРИОДА 29.07-05.08.2022 Г.

Във връзка със Световният ден за борба с хепатита на 28-и юли, Министерство на здравеопазването организира съвместна скринингова кампания за хепатити Б и С в периода 29.07-05.08.2022 г. с партньори РЗИ, Национална референтна лаборатория (НРЛ) по вирусни хепатити, Сдружение„ХепАктив“ и УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

В рамките на посочения период РЗИ – Перник ще осъществява:

  1. Бързи имунохроматографски тестове за доказване на повърхностен антиген на хепатит В вируса и на антитела срещу хепатит С вируса всеки работен ден от 09:30 до 11:30 в лабораторията на РЗИ - Перник.
  2. Взимане на кръвни проби и транспортиране на пробите до НРЛ по вирусни хепатити, НЦЗПБ за имуноензимни тестове за хепатит А, В, С, D и Е (при желание от страна на анкетираните).
  3. За информиране на обществеността е предприето:

 - предоставяне на информация на електронната страница на РЗИ - Перник;

 - информиране на директора на МБАЛ "Рахила Ангелова" Перник с оглед ангажиране участието на специалистите, работещи във II ВО (с гастроентерологична насоченост) и специалистите, работещи в Инфекциозно отделение.

 Изследванията се извършват безплатно, доброволно и анонимно.