Седмица на отворените врати за туберкулоза в СББАЛБ - Перник

Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Перник ЕООД, в изпълнение на Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в България 2021 – 2025 г., в периода 19 – 23 септември 2022 година ще проведе Седмица на отворените врати. Всеки ден, в рамките на инициативата, от 8:30 часа до 13:30 часа, ще се извършва скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета. Ще се провеждат консултации, а на съмнителните за туберкулоза лица – преглед и допълнителни изследвания.