Информация за безплатни профилактични прегледи на деца от ромски произход с мобилен кабинет

Във връзка с предстоящи профилактични прегледи на деца, РЗИ-Перник Ви информира за графика на мобилния кабинет:

  1. 20.10.2022 г. - от15,00 ч. до 20,00 ч. – гр. Перник, кв. „Куциян“;
  2. 25.10.2022 г. – от 15,00 ч. до 20,00 ч. – гр. Перник, кв. „Димова махала“ – зад Стоматологична поликлиника;
  3. 27.10.2022 г. - от 15,00 ч. до 20,00 ч. – гр. Перник, кв. Рудничар“, ул. 1-ва;
  4. 01.11.2022 г. - от 15,00 ч. до 20,00 ч. – гр. Брезник;
  5. 03.11.2022 г. - от 15,00 ч. до 20,00 ч. – гр. Брезник;
  6. 08.11.2022 г. - от 15,00 ч. до 20,00 ч. – гр. Трън;
  7. 10.11.2022 г. - от 15,00 ч. до 20,00 ч. – гр. Трън;
  8. 15.11.2022 г. - от 15,00 ч. до 20,00 ч.- гр. Перник, кв. „Димова махала“ – зад Стоматологична поликлиника;
  9. 17.11.2022 г. - от 15,00 ч. до 20,00 ч. – гр. Перник, кв. „Куциян“.