Информация относно провеждане на Регионална кампания за ограничаване на тютюнопушенето и отбелязване на 17 ноември 2022 г. – Международен ден без тютюнопушене

Съгласно Закона за здравето (чл.2, т.3) Министерство на Здравеопазването има ангажимента да осъществява профилактични мерки за предотвратяване на рисковите за здравето фактори, а също така носи отговорност за провеждане на политики за здравословен начин на живот.

По традиция всеки трети четвъртък на месец ноември се отбелязва Международния ден без тютюнопушене.

Мотото на кампанията провеждана от РЗИ – Перник за отбелязване на 17 ноември 2022 г. е „ Кажи НЕ на употребата на тютюневи изделия!”.

Кампанията има за цел насърчаване на здравословния начин на живот и ограничаване на тютюнопушенето, като се призовава всеки пушач да се опита да постави началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

В рамките на кампанията РЗИ – Перник планира осъществяване на следните дейности:

  • организиране и провеждане на дискусии и видеопокази за вредата от тютюнопушенето върху здравето с ученици;
  • изложба и награждаване на 17 ноември 2022 г. на победителите от проведен Регионален конкурс за рисунка с послание на тема „Кажи НЕ на употребата на тютюневи изделия и алкохол!“.