Провеждане на информационна АНТИСПИН кампания по повод 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН.

На 01.12.2022 г. Регионална здравна инспекция – Перник стартира информационна АНТИСПИН кампания за отбелязване на 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН, под мотото: „Equalize (Изравнете)”. Същата има за цел да привлече вниманието на обществото към проблема СПИН, да повиши осведомеността за начините на предаване и предпазване от ХИВ и други сексуално предавани инфекции, както и да осигури равен достъп до предлаганите услуги.

В периода на кампанията (01-09.12.2022 г.) се предвижда осъществяване на следните инициативи:

  1. Провеждане на информационни срещи с ученици и млади хора.
  2. Популяризиране на услугата за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ и СПИ, предоставяна от РЗИ сред различни групи от обществото.
  3. Предоставяне на възможност за анонимно и безплатно консултиране и изследване на граждани в рамките на инициативата Дни на отворените врати в РЗИ – Перник.
  4. Разпространение на информационни материали и флаери.

Планираните дейности ще се реализират в партньорство с Български младежки червен кръст, Международен младежки център – Перник, Младежки културно-информационен център "Европа" – Радомир, здравни медиатори, училища.