Безплатно изследване на кръвна захар и провеждане на обучение

През месец декември 2022 г., в рамките на Национална програма за превеция на хроничните незарани болести 2021-2025 г., Сдружение с нестопанска цел „Култура без граници“ в партньорство с Регионална здравна инспекция – Перник ще проведе лекции и консултации на тема: „Превенция и терапия на диабет“, както и безплатно изследване на кръвната захар по следния график:

  1. В гр. Радомир – 8 декември 2022 г. от 10:00 часа в Младежки културно-информационен център „Европа“, Малка зала, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №23.
  2. В гр. Перник – 9 декември 2022 г. от 10:00 часа в Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс – Перник, Обучителна зала (партер), ул. „Физкултурна“ №12

Събитията са част от кампанията „Диабетът не ни спира!“, реализирана от СНЧ „Култура без граници“ и ще се проведат, както следва:

10:00 ч. – 11:00 ч. – Скрининг (безплатно изследване на кръвната захар) пред залата за обучение.

11:00 ч. – 12:00 ч. – Лекция от специалист ендокринолог:

  • Що е диабет, видове диабет, предиабет, инсулинова резистентност.
  • Хранене, затлъстяване и рискови фактори.
  • Открито за пандемията от COVID-19 и хората с диабет.
  • Общи грижи за хората с диабет в обществото и реални рискове – чести клинични случаи.
  • Пациентите имат думата.

12:00 ч. – 13:00 ч. – Консултации за медицински насоки.

Участието в инициативите е напълно безплатно и не е необходимо предварително записване.