Проведени скринингови кампании за ранно откриване на диабет

На 8 и 9 декември 2022 г. в гр. Радомир и гр. Перник, в рамките на Национална програма за превеция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., се проведоха две скринингови кампании за ранно откриване на диабет. Събитията се реализираха от Сдружение с нестопанска цел „Култура без граници“ в партньорство с Регионална здравна инспекция – Перник. Бяха изследвани общо 76 лица, както следва:

- на 8 декември в гр. Радомир са изследвани 22 лица, от тях: 14 лица с кръвна захар (КЗ) между 4 – 6.2 ммол; 5 лица с КЗ между 6.2 – 8 ммол; 3 лица с КЗ над 8 ммол.

- на 9 декември 2022г. в гр. Перник са изследвани 54 лица, от тях: 44 лица с КЗ между 4 – 6.2 ммол; 7 лица с КЗ между 6.2 – 8 ммол; 3 лица с КЗ над 8 ммол.

Проведоха се лекции на тема: „Захарен диабет“ и консултации от д-р Румен Богданов – специалист по подиатрична медицина, завеждащ специализиран кабинет за диагностика, профилактика и лечение на диабетно стъпало.