НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЕРНИК

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването, Ви уведомяваме, за възможностите на лечебните заведения в Област Перник за провеждане на организиран популационен скрининг на онкологични заболявания по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., изготвен на база въведения пилотен модел за скрининг на три вида ракови заболявания в рамките на проект № BG051PO001-5.3.02-0001-C0001 „СПРИ и се прегледай”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд, съответните медицински стандарти и разработените по проекта Ръководства за добра практика при скрининг за рак на маточната шийка, рак на гърдата и рак на дебелото и право черво (дейност по т.2.1.3, 2.2.3., 2.3.3., раздел ІІІ от работна програма на НППХНБ).

Договорите за скринингови прегледи ще бъдат сключени с РЗИ – Перник със срок 31.12.2017 г.

Представителната извадка за Област Перник е:

  • за скринингово изследване на дебелото и правото черво – 83 лица;
  • за скринингово изследване на гърдата – 42 лица;
  • за скринингово изследване на маточната шийка – 58 лица.

Срока на поканите за извършване на прегледите е 10.12.2017 г.

При проявен интерес от Ваша страна може да заявите писмено своето участие в провеждането на организиран популационен скрининг на онкологични заболявания по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. в РЗИ – Перник или на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..