Провеждане на втори етап от Национална АНТИСПИН кампания по повод 14 февруари – Ден на влюбените.

На 13.02.2023 г. Регионална здравна инспекция – Перник стартира информационна кампания за отбелязване на 14 февруари – Ден на влюбените, под мотото: „Equalize (Изравнете)”. Същата е част от втория етап на Национална АНТИСПИН и има за цел да насочи вниманието на младите хора към проблема СПИН и други сексуално предавани инфекции, както и да повиши отговорността им към индивидуалното и обществено здраве и безопасните сексуални контакти.

В периода на кампанията (13-17.02.2023 г.) се предвижда осъществяване на следните инициативи:

  1. Провеждане на информационни срещи с ученици и млади хора.
  2. Популяризиране на услугата за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ и СПИ, предоставяна от РЗИ сред различни групи от обществото.
  3. Предоставяне на възможност за анонимно и безплатно консултиране и изследване на граждани в рамките на инициативата Дни на отворените врати в РЗИ – Перник.
  4. Разпространение на информационни материали и флаери.

Планираните дейности ще се реализират в партньорство с Български младежки червен кръст и училища от обл. Перник.