ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ

ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ

Във връзка с достигане на eпидемични стойности на заболяемост от Грип и ОРЗ до 228,04  на 10 000  през през втората седмица на месец януари 2018 г., наличието на серологични данни за циркулация на грипни вируси тип А  и тип Б  и на основание на чл. 63, ал.2 от Закон за здравето (Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017 г.), Директорът на РЗИ-Перник обяви Грипна епидемия на територията на Пернишка област, считано от 13.01.2018 г.

За периода от 08.01.2018 г. до 11.01.2018 г.,  най-висока е заболяемостта във  възрастовите  групи 0-4 г. (718,95%00) и 5-14 г. (949,55%00). 

С цел ограничаване на епидемичния процес и превенция на усложненията от страна на долните дихателни пътища (бронхити и пневмонии),  РЗИ-Перник връчи предписание №1/12.01.2018 г. на Началника на РУО на МОН, относно обявяване на 15.01.2018 г., 16.01.2018 и 17.01.2018 г. за неучебни дни на територията на област Перник.

 

 

 РЗИ – ПЕРНИК