График за извършване на безплатни изследвания за ХИВ, хепатит В и хепатит С на терен в гр. Брезник, гр. Радомир и гр. Трън

Във връзка с Националната лятна АНТИСПИН кампания, която ще се проведе от 14 август до 31 август 2023 г., РЗИ - Перник ще осигури изнесени мобилни екипи на терен за извършване на анонимно и безплатно консултиране и изследване с бързи имунохроматографски тестове на граждани за ХИВ, хепатит В и хепатит С на територията на гр. Брезник, гр. Трън и гр. Радомир.

Тестването ще се извършва при следния график:

  • 18.08.2023 г. - гр. Брезник, ул. „Владо Радославов“ № 29 (сградата на бившата общинска болница) от 10:00 часа до 13:30 часа.
  • 22.08.2023 г. - гр. Радомир, ул. „Райко Даскалов“ №50 (сградата на бившата общинска болница) от 10:00 часа до 13:30 часа.
  • 2508.2023 г. - гр. Трън в Народно читалище „Гюрга Пинджурова“, етаж 2 от 10:00 часа до 13:30 часа.