Проведена лятна АНТИСПИН кампания

Регионална здравна инспекция – Перник в периода 14-31 август 2023 г. проведе лятна АНТИСПИН кампания под мотото: „Изравняване! Равенство за основни услуги, като тестване и лечение!”. Инициативата е традиционния четвърти етап от Националната АНТИСПИН кампания и тази година е реализирана в партньорство с Община Перник, Община Радомир, Община Брезник, Община Трън, здравните медиатори към тези общини, доброволци на Български младежки червен кръст, МЦ „Радомир“, гр. Радомир, НЧ „Гюрга Пинджурова“, гр. Трън, общопрактикуващи лекари.

В рамките на кампанията, за достигане на по-голям брой хора с анонимни и безплатни нископрагови услуги, са проведени изследвания за ХИВ, хепатит В и хепатит С от мобилен екип на терен в гр. Радомир, гр. Брезник и гр. Трън. През периода 14-31 август 2023 г. в лабораторията на РЗИ – Перник с приоритет са обслужвани граждани, пожелали скринингови изследвания с бързи тестове. Проведени са срещи и консултации с млади хора и хора от уязвими общности и групи. Извършени са 329 изследвания и 124 консултации на 124 лица. За повишаване информираността на населението са разпространени 292 броя здравно-образователни материала.

Регионална здравна инспекция – Перник благодари на своите партньори за подкрепата при реализиране на кампанията, за добрата съвместна работа и постигнатите резултати.