Национална кампания по безплатно поставяне на силанти за деца от 5 до 8 години от 01.09.2023 г. – 30.11.2023 г.

Програмата за силанизиране на първите постоянни зъби на децата е първата по рода си профилактична програма в сферата на денталната медицина в Република България. Инициативата се провежда от Министерство на здравеопазването, съвместно с Български зъболекарски съюз, Министерство на образованието и науката, както и националните консултанти по детска дентална медицина, по хранене и хигиена на детската и юношеската възраст.

Силантите представляват специален материал, който предпазва постоянните зъби. Най-подходящият период за поставянето им е до две години след пробива на постоянните зъби и се извършва по преценка на зъболекар. Те се поставят на шестите зъби (кътници), които поникват най-рано и образуват кариеси повече от другите зъби, тъй като достъпът до тях е труден за децата. Програмата за силанизиране на зъбите на децата няма задължителен характер. Не се изисква здравна книжка и не е обвързана с НЗОК.

Поставянето на силанти е безплатно в периода на кампанията. Единственото нещо, което се изисква е попълване на информирано съгласие от страна на родителя!

Изпълнителите по Програмата за страната може да намерите на: https://oralnaprofilaktika.bg/.

Националният координационен съвет на програмата на Министерство на здравеопазването е определил следните лекари по дентална медицина за силанизиране на детски зъби в област Перник (виж Приложение 1).