Изложение на здравословни храни

На 17 октомври 2023 г. се проведе “Изложение на здравословни храни“ в учебния корпус на Професионална гимназия по облекло и туризъм “Св. Иван Рилски“ – гр. Перник във връзка с отбелязване на Световния ден на прехраната.
Храните в изложението бяха приготвени от учениците от ПГОТ “Св. Иван Рилски“, под вещото ръководство на техните преподаватели. В менюто присъстваха над 16 здравословни, вкусни, красиво аранжирани и декорирани ястия, подбрани специално за събитието и кореспондиращи на идеята на Световния ден на прехраната.
Регионална здравна инспекция – Перник изказва своята искрена благодарност към ръководството и педагогическия екип на Професионалната гимназия за изключителната им всеотдайност и отговорност при реализиране на събитието.
Благодарим на всички, които с присъствието си показаха, че ценят усилията и труда, положени от възпитаниците на гимназията!