Информация относно противоепидемични мерки за спазване в условия на предепидемична обстановка

Препоръчителни противоепидемични мерки, приложими в обекти с обществено предназначение:

  1. Редовно проветряване и дезинфекция на помещенията.
  2. Носене на защитни маски за лице.
  3. Спазване на добра лична хигиена.
  4. Избягване струпването на много хора на едно място.
  5. Избягване контакта с болни хора.
  6. Използване на дезинфектанти за ръце или мокри кърпички на спиртна основа.
  7. Здравословно и пълноценно хранене за здрав имунитет.

Инспекторите на РЗИ – Перник следят за спазването на противоепидемичните мерки и извършват проверки в училища, аптеки и дрогерии.

РЗИ – ПЕРНИК