Информация относно обявяване на грипна епидемия в област Перник за периода 31.01 – 09.02.2024 г.

През 4-та седмица на 2024 г.  в област Перник са достигнати епидемични стойности  на заболелите от Грип и остри респираторни заболявания. През периода са регистрирани 168 заболели (заболяемост 240,21%00) срещу 137 заболели (заболяемост 195,88%00) през 3-та седмица. Най-значим е подемът на заболяемостта от грип и ОРЗ във възрастовата група от 5 до 14 години (заболяемост 1117,65%00).

Предвид гореизложеното и доказаната циркулация на грипен вирус тип А (щам H1N1) на територията на област Перник, ежедневно получаваната информация за нарастващ брой заболели ученици от учебните заведения, с цел ограничаване интензивността на епидемичния процес, както и след проведено заседание на Регионалния оперативен щаб за борба с грипа, РЗИ – Перник обявява грипна епидемия и предлага на РУО на МОН дните от 31.01.2024 г. до 09.02.2024 г. включително да бъдат неприсъствени за всички училища на територията на област Перник.