Заповед №РД 01-31/29.01.2024 г. на Директора на РЗИ-Перник относно обявяване на грипна епидемия, считано от 31.01.2024 г. до 09.02.2024 г.

Заповед №РД 01-31/29.01.2024 г. на Директора на РЗИ-Перник относно обявяване на грипна епидемия, считано от 31.01.2024 г. до 09.02.2024 г.