Информация относно нарастване на регистрираните случаи на морбили в Европа

По данни на Световна здравна организация, за периода декември 2022 г. – ноември  2023 г., на територията на Европейския регион на организацията са установени общо 42 349 заболели от морбили лица, от които в: Казахстан (13 677 сл.), Русия (10 710 сл.), Киргистан (5 452 сл.) Турция (4 584 сл.), Азербайджан (3 316 сл.) и др.

В Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за периода  януари – ноември 2023 г. са съобщени 2 242 случая на морбили, докладвани от 22 държави членки, като по-голямата част от случаите са регистрирани в Румъния, Австрия, Франция, Германия и Белгия.

По данни от медиите, позоваващи се на информация от Националния институт за обществено здраве в Румъния, от началото на 2023 г. до края на януари 2024 г. в страната са потвърдени 4 205 заболели от морбили, включително шест смъртни случая. Само през последната седмица от периода са регистрирани 459 нови случая и двама починали. Като основна причина за текущата епидемия в Румъния се отчита ниския имунизационен обхват на национално ниво.

В тази връзка отново обръщаме внимание, че в България имунизационният обхват срещу морбили не достига необходимото ниво от минимум 95%. Отчита се риск от разпространение на морбили сред неимунизирани или ненапълно имунизирани лица предвид продължаващото епидемично разпространение на морбили в съседни държави и в целия Европейски регион.

Пропуските в имунизациите на населението водят до натрупване на възприемчиви индивиди. Нарастващото колебание относно ваксините, както и увеличената миграция на населението, с нарастващ брой емигранти и бежанци, представлява реална заплаха за формиране на бъдещи огнища, с потенциално разпространение на заболяването и в България.

Предвид гореизложеното е необходимо всички деца на възраст от 13 м. нагоре и от 12 г. нагоре без регистрирана имунизация срещу морбили, паротит и рубеола да бъдат имунизирани в кратки срокове.

За целта е необходимо общопрактикуващите лекари да информират родителите на неимунизираните деца за предстоящата ваксинация, за риска от заразяване с морбили и ползата от имунизацията срещу заболяването.