Информация относно обявяване край на грипна епидемия в област Перник

Във връзка с нарастващия брой на заболели от грип и ОРЗ през четвърта седмица със 168 случаи и 240.21%оо заболяемост се свика заседание на Регионалния оперативен щаб за борба с Грип и ОРЗ, на което се разгледа обстановката към момента. Взе се единодушно решение за обявяване на грипна епидемия, въведена със Заповед №РД-01-31/29.01.2024 г. на директора на РЗИ – Перник. Въведоха се временни противоепидемични мерки с цел ограничаване разпространението на грипния вирус сред населението на областта.

Инспектори от РЗИ – Перник извършиха 150 проверки за спазване на противоепидемичните мерки в лечебни заведения, детски заведения и обекти с обществено предназначение.

След въведените ограничителни мерки за борба с грипа се наблюдава значително намаляване на броя на случаите на грип и ОРЗ в областта. През пета седмица броя на заболелите е 115 случаи и 164,43%оо заболяемост. През шеста седмица се спазва тенденцията към намаляване на болните от грип и ОРЗ.

Към днешна дата изчислената 7-дневна заболяемост е 97.24%оо (68 случаи) и е под епидемичното ниво от 155 случаи на 10000 население.

Свика се второ заседание на Регионалния оперативен щаб за борба с Грип и ОРЗ на 09.02.2024 г., на което се разгледа заболяемостта от Грип и ОРЗ към момента. Заседателите се запознаха с епидемичната обстановка в региона и предвид тенденцията към намаляване на заболяемостта се взе единодушно решение за обявяване на край на грипната епидемия.

Отпададат въведените със Заповед №РД-01-31/29.01.2024 г. на директора на РЗИ - Перник за обявяване на грипна епидемия в област Перник мерки. Възстановяват се присъствените учебни занятия на територията на областта.

Въпреки края на грипната епидемия остават в сила препоръчителни мерки за намаляване възможността от заразяване с грип:

  • Редовно миене на ръцете със сапун и вода или използване на дезинфектант за ръце.
  • Избягване на контакт с хора, които са болни.
  • Избягване на струпвания на повече от двама човека в обекти с обществено предназначение.
  • Проветряване редовно на помещенията.
  • Носене на защитна маска на лицето при струпване на много хора на обществени места.