Проведено заседание на Областен програмен съвет за управление на НППХНБ

На 19.03.2024 година от 10.30 часа в Конферентната зала на Регионална здравна инспекция – Перник се проведе заседание на Областния програмен съвет за управление на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. Същата има за цел редуциране нивото на общите за хроничните незаразни болести рискови фактори: поведенчески, биологични и психосоциални, чрез намаляване разпространението на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, подобряване на храненето и увеличаване на физическата активност.

В състава на Областния програмен съвет влизат представители на РЗИ – Перник, РЗОК – Перник, лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, Български лекарски съюз, РУО – Перник, Областна администрация, Общинските администрации, Български червен кръст. Основната функция на този съвет е да взема решения по хода на развитието и реализация на отделните дейности на програмата, да внася предложения към различните обществени структури по програмни въпроси.

В хода на заседанието членовете на Областния програмен съвет се обединиха около идеята, че ограничаването на основните рискови фактори води до намаляване на смъртността и заболеваемостта от ХНБ, съответно и на тяхното бреме за обществото. Най-ефективният път за постигане на тази цел е профилактиката (превенцията), случваща се чрез общи координирани подходи и действия, каквито ще бъдат реализирани през 2024 г.