7 април Световен ден на здравето

Световният ден на здравето е глобална инициатива на Световната здравна организация (СЗО), която се отбелязва всяка година на 7 април. Началото е поставено през 1948 г.

Всяка година мотото на празника е различно и акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана СЗО. Мотото за 2024 година е „Моето здраве, мое право“.

Тазгодишната тема е избрана, за да защити правото на всеки, навсякъде да има достъп до качествени здравни услуги, образование и информация, както и безопасна питейна вода, чист въздух, добро хранене, качествено жилище, достойни условия на труд и околна среда и свобода от дискриминация.

Грижата за собственото здраве обаче е преди всичко лична – всеки човек е необходимо да изгради навик за редовно посещение на профилактични прегледи. Най-добрият начин да останем здрави е профилактично да се преглеждаме и да поддържаме здравето си.

България членува в СЗО от нейното основаване и активно участва в програми, насочени към решаване на здравните проблеми, съвместно с правителства, специализирани организации на ООН и неправителствени формации. В нашата страна, от 1964 година 7 април е определен за Ден на здравния работник и професионален празник на всички работещи в областта на здравеопазването.

 

Източник на информация: официалната интернет страница на СЗО.