Регионална кампания за ограничаване на тютюнопушенето и отбелязване на 31 май – Световен ден без тютюнопушене

Всяка година на 31 май Световната здравна организация и целия свят отбелязват Световния ден без тютюнопушене. Темата на Световния ден за 2024 г. е: „Защитата на младите хора от намесата на тютюневата индустрия“. Целта на кампанията е да се подчертаят рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и да се призове за ефективна политика за намаляване на нивата на потребление.

В рамките на кампанията се планира осъществяването на следните инициативи:

  1. Провеждане на дискусии с видеопокази с ученици за вредата от тютюнопушенето върху здравето и демонстрация с пушещата кукла Сю.
  2. Изготвяне на информационен материал за отбелязване на 31 май Световен ден без тютюнопушене.
  3. Провеждане на измерване на нивото на въглероден оксид в издишания въздух от пушачи и пасивни пушачи.
  4. Разпространение на информационни материали.