31 май 2024 г. - Световен ден без тютюнопушене

Всяка година на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Той се инициира от Световната здравна организация (СЗО) и от 1987 г. се провежда в страните по целия свят. На този ден се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на потребление. Фокусът на Световния ден без тютюнопушене през 2024 година, е че младите хора и бъдещите поколения имат право да растат в свят без тютюн. По данни на СЗО тютюневата индустрия влияе и пречи на младите хора, харчейки около 8 милиарда долара годишно за различни форми на реклама, насочена основно към тях. Във всички държави младите хора използват в по-висок процент електронни цигари спрямо възрастните. В световен мащаб около 37 милиона младежи на възраст 13-15 години използват тютюн. Продуктите на тютюневата индустрия оказват отрицателно въздействие върху здравето на днешните и бъдещите поколения. Тютюнът е единственият търговски продукт, който убива, когато се използва точно както е предвидено от производителя. В резултат на това 8 милиона души умират всяка година по света, включително 1,3 милиона убити от пасивно пушене.

В България по данни на НЦОЗА от Национално представително проучване, проведено през 2020 г. във възрастта от 10-19 г. над 40.0% от учениците са запалили първата си цигара на 14-15 години. Всеки шести е настоящ пушач без значима разлика по пол. Интензивно, над 6 цигари дневно, пушат над половината от учениците пушачи, с лек превес на момчетата. Признаци на тежка зависимост (запалване на цигара веднага след сън) проявяват 20.0% от момчетата и 26.7% от момичетата от групата на пушачите, предимно във възрастта 15-19 години.

Почти всяко пето дете е настоящ пушач (пушили един и повече дни през последния месец), като относителният дял на момичетата е по-висок от този на момчетата (17.3% срещу 16.4%). Разпределението по възрастови групи показва, че тютюнопушенето е много по-разпространено сред 15-19-годишните (31.4%), отколкото сред тези на 10-14 години (4.0%). Сред пушачите и в двете възрастови групи преобладават момичетата, макар и незначително.

Повече информация за Световният ден без тютюнопушене може да намерите интернет страницата на СЗО на посочения линк: https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2024.

СЗО организира Глобален медиен конкурс за кратки видео ленти, които могат да бъдат споделяни в социалните медии за участници до 35 години. За участие в конкурса крайния срок за подаване на предложения е 30 юни 2024 г., а обявяване на победителите е през месец август 2024 г.

Повече информация може да бъде намерена на приложения линк: https://www.who.int/news-room/articles-detail/social-reels-challenge--expose-tobacco-industry-tactics-targeting-young-people.

Друго събитие организирано от СЗО в различни градове по света отново насочено към младите хора е инициатива на тема: „Пристъпете и вземете позиция за здравословно бъдеще“. Повече информация за инициативата на следния линк: https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2024/event-toolkit.

 Информационни материали: