Предприемане на необходими действия и недопускане възникването на епидемични взривове от морбили на територията на област Перник

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването Изх. №16-00-74 от 23.07.2018 г., за необходимостта от изпълнение на противоепидемични мерки, за ограничаване разпространението на морбили на територията на област Перник, Ви предоставяме информация и инструкция за осигуряване на навременна диагностика и лечение на случаите.

По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм, от началото на годината на територията на Европейския съюз (ЕС) са регистрирани 8 343 сл. на морбили. Най-голям брой случаи са съобщени във Франция (2 380 сл.), Гърция (2 075 сл.), Италия (1 715 сл.) и Румъния (504 сл.). Установено е, че болшинството от заболелите са деца и възрастни, неимунизирани срещу заболяването. През 2018 г. са докладвани и 31 лица, починали от морбили.

Значителен брой заболявания от морбили са съобщени и от други държави на Европейския континент: Украйна - 18 188 сл., Сърбия - 4 784 сл., Русия - 1 063 сл.

В допълнение, от началото на годината в страната са отчетени 7 потвърдени случая на морбили. Заболелите са на възраст между 2 и 39 години. По отношение на имунизационния статус на болните: 2 - с два приема на ваксина срещу морбили, 3 - без данни, 2 - неимунизирани. При пет от тях има данни за внос на инфекцията от други държави от ЕС. Регистриран е и взрив от морбили сред чужденци, пристигнали в България като сезонни работници.

Предвид настоящия туристически сезон, засиления поток на чуждестранни туристи и сезонни работници в страната, както и посещенията на български граждани в държави с епидемично разпространение на морбили следва да се предприемат необходимите действия за подобряване на надзора на заболяването и да не се допусне възникването на епидемични взривове от морбили на територията на област Перник :

  1. При съмнение за заразно заболяване да се обръща внимание и за ранно откриване признаците на морбили и организиране на необходимите действия за съобщаване, изолация, диагностика, превенция на ВБИ и лечение.
  2. Всички случаи със симптоматика за морбили да се насочват за консултация с инфекционист, хоспитализация, провеждане на лабораторна диагностика и лечение.
  3. Необходимият материал за лабораторна диагностика на морбили да се пробонабира, съхранява и транспортира съгласно приложената Инструкция за събиране, съхранение и транспортиране до Националната референтна лаборатория „Морбили, паротит и рубеола”, НЦЗПБ на клинични материали за лабораторна диагностика на морбили.
  4. Всеки случай на морбили, при лица от чужд произход, следва да се регистрира в Информационна система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от морбили, паротит и рубеола в България и съобщи в Националния център по обществено здраве и анализи само ако е изминал един инкубационен период от момента на влизане на лицето в България и началото на заболяването му и при липса на данни за контакт с болен извън страната.